Nieuwsbrief 18 november 2023

Nieuwsbrief 18 november 2023

Op zaterdag 18 november heeft de WOC een museum dag gepland .
Het is het Metropole museum in Drutenwaar een mooie collectie oldtimers te bewonderen is.
Daar dat een reis is van ruim een uur, willen we verzamelen in Bredevoort aan de Winterswijkseweg, om vanaf hier zoveel mogelijk gezamenlijk met volle auto’s daarheen af te reizen.
Deze locatie is gekozen omdat er een zaterdagmarkt in Winterswijk is en alle parkeerplaatsen daar bomvol zijn.
Er zijn kosten aan verbonden en de WOC zal de WOC niet zijn als zij niet ook
een deel betaalt.
De kosten zijn  40 euro per persoon.
WOC doet er 10 euro per persoon bij.
Dus nog maar 30 euro per persoon, max 2 personen per lidmaatschap
Wat krijgen we dan allemaal? hoor ik u denken.
Het is een verzorgde dag en de kosten bestaan uit:
Entree
Kopje koffie/thee bij aankomst.
Een uitgebreide lunch :  bestaande uit een kop soep , broodje kroket ,diverse broodjes en drinken.
We verzamelen om 9.15 uur Winterswijksestraat Bredevoort
9.30 uur rijden.
Rond 10.45 uur aankomst.
11.00 uur museum bezichtigen.
Ongeveer 12.30 uur lunch.
evt nog rond lopen en rondkijken.
14.30 uur huiswaarts.
Ongeveer 16.00 uur terug in Bredevoort.De afstand is dusdanig groot dat we een brandstof vergoeding vragen van 10 euro per persoon.
Deze opbrengst wordt evenredig verdeeld.
De rijder zelf hoeft natuurlijk geen bijdrage te leveren daar deze al brandstofkosten heeft betaald.
Graag bij aankomst contant en het liefst gepast de benzinekosten  te betalen voor een snelle afwikkeling.
Graag  bij aanmelding ook vermelden of u wilt rijden.
Aanmelden voor 5 november.
Via onze site www.woc-online.nl
Per mail secretariaat@woc-online.nl
Telefoon 0315 683429.
Na betaling van de 30 euro p/p op rekening nummer NL85RBRB 0827983034 van de Regiobank Winterswijk ten name van Winterswijkse Oldtimer Club te Winterswijk is uw inschrijving definit