Contact

aVindt contact met de Winterswijkse Oldtimer Club

Bestuur

 Voorzitter Henry van Haaren
 Secretaris Lidy Groot-Nibbelink
 Penningmeester Vaccant

 Evenementencommissie

Henry van Haaren
Frans Hulshof
Geert ter Horst
Tonnie Westendorp
Voor contact met de club:
E-mail: secretariaat@woc-online.nl
Telefoon: 0315-683429 of 0573-453282
Regio-bank: NL85 RBRB 0827 9830 34