Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief WOC februari 2024
Beste leden van de W.O.C.
Bestuur en evenementen commissie, wensen u nog een voorspoedig 2024 .
En vooral een gezond 2024 . Met veel veilige oldtimer kilometers en gezellige oldtimer activiteiten.
Zondag 25 februari jaarvergadering.
Ook dit jaar gaan we weer overleggen hoe de huidige stand van zaken van onze vereniging is.
Zowel de toekomstvisie, activiteiten als de financiën worden behandeld.De vergadering wordt gehouden bij
“De Dam”
Damstraat 4-i
te Aalten
Vanwege beschikbaarheid van het zaaltje is de vergadering deze keer niet in de ochtend zoals
voorgaande jaren maar vergaderen we ‘s middags.
Deuren zijn open vanaf 13.30 uur.
Vergadering begint om 14.00 uur.
En we sluiten zoals gebruikelijk af met een drankje en een hapje.

Agenda als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Omdat het makkelijk is dat wij weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten vragen wij u om aan te melden voor 22 februari .
Mail secretariaat@woconline.nl
Telefoon 0315 683429.
Tot ziens en met vriendelijke groeten
Henry, Frans, Geert, Tonny, Geert, Cor, Lidy.