Winterswijkse Oldtimer Club

Aanmeldformulier

Print dit formulier, vul hem in, onderteken hem en stuur hem op naar het Secretariaat:
Lidy Groot Nibbelink, Weegbree 22, 7081 GT Gendringen
Bankrekeningnummer: IBAN NL85 RBRB 0827 9830 34 Regiobank Winterswijk.
Bedankt voor uw aanmelding!

Persoonlijke gegevens:
Naam en voorletters……………………………………………………………………….
Voornaam (+evt. partner)……………………………………………………………….
Straat + huisnummer……………………………………………………………………..
Postcode + Woonplaats…………………………………………………………………..
Telefoon- en/of mobiel nr. ……………………………………………………………..
E mailadres……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum……………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer (Iban)…………………………………………………………..

Gegevens auto (‘s):
Merk……………………………………………………………………………………….
Type/Uitvoering……………………………………………………………………….
Bouwjaar…………………………………………………………………………………..

Beeldmateriaal :
Via onze website en sociale media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze club. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Die kunnen ook van u of uw auto zijn
Ik heb bezwaar daar tegen : nee □ / ja □

Machtiging:
Hierbij verleent ondergetekende, tot wederopzegging, machtiging aan de Winterswijkse Oldtimer Club om jaarlijks de contributie van het bovengenoemde bankrekeningnummer af te schrijven.
Datum:……………………………………………..
Handtekening…………………………………..

Uw gegevens worden door de W.O.C. met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in een geautomatiseerd systeem. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.woc-online.nl vindt u het privacy statement van de W.O.C.