Nieuwsbrief februari 2021

Beste leden van de W.O.C.
Het gehele team, bestuur en evenementen commissie, wensen u nog een voorspoedig 2021. En vooral een gezond 2021. In deze tijd niet geheel onbelangrijk.
Dit is de eerste nieuwsbrief in 2021 en we hebben eigenlijk nog niet veel nieuws.
U heeft het vast wel meegekregen dat er een aantal spelregels zijn waardoor wij een beetje gehinderd worden om onze hobby gezamenlijk uit te voeren. Wanneer we weer gezamenlijk als club wat kunnen doen is nog onzeker dus echt een agenda hebben we nog niet.
Ik wil u wel meenemen naar het rare jaar 2020.
Het begon zo mooi en goed. De voorbereidingen voor het jaar evenement waren in januari al in volle gang. Het was dan ook geen vraag of we het boekje “gesponsord “kregen. Veel adverteerders bleven ons trouw. Paar vielen af en er kwamen er weer wat bij. Dus het boekje en de rally schildjes werden besteld.
In februari hebben we een gezellig technisch evenement gehad in het Achterhoeks Oldtimer museum in Dinxperlo.
Toen begon de ellende. Door covid 19 alles stil gelegd.
Geen jaarlijks evenement. Uitgesteld tot september. Helaas heeft het in 2020 helemaal niet plaats gevonden.
Veel leuke ideeën voor ritten.
Gelukkig hebben er twee plaats gevonden in de, voor toen, geldende regels en voorwaarden.
Het was anders. Alles op 1,5 meter van elkaar veel opbouw en afbouw, lint, bordjes met teksten erop, maar het was geslaagd. Veel deelnemers. Erg mooi weer.
Hoe anders was het bij Bredevoort Schittert. Het goede weer Schitterde door afwezigheid! Wat een regen! Niet 1 dag, welnee gelijk 2 dagen. Dit was dan ook gelijk het laatste evenement voor 2020.
Nederland ging dicht, open, dicht, etc. Winkels, musea, cafés, restaurants idem dito.
Nu is het 2021. Normaal zijn de voorbereidingen voor het jaarlijks evenement in volle gang.
Nu is het afwachten of het dit jaar wel weer plaats vindt.
Ook de ledenvergadering, normaal in februari, gaan wij even uitstellen gezien de huidige situatie.
De kas controle kan nu niet plaats vinden en we wachten de nieuwe richtlijnen maar weer af.
Ziet er nog niet gunstig uit. Nu ook 2 varianten erbij die nog besmettelijker zijn.
Nu de leden vergadering uitgesteld is of misschien zelfs helemaal niet doorgaat toch nog even het volgende.
Daar we boven al een agenda punt hebben besproken van de jaarvergadering, namelijk overzicht evenementen 2020, volgen hieronder nog een paar, zoals contributie en bezetting bestuur en evenementen commissie.
Contributie:
Het bestuur heeft besloten om de contributie over 2021 niet te verhogen.
Wel wordt de contributie eind mei van uw rekening afgeschreven. Wij hopen echt ons jaarlijks evenement en een paar ritten te kunnen houden in 2021.
Onze insteek is dat de contributie wel op de een of andere manier terug stroomt naar de leden.
Bezetting bestuur.
Het bestuur van 2020 is ook het bestuur van 2021.
Geen aftredende bestuursleden dit jaar.
Evenementen commissie.
Zij blijven ook zitten. Dus ook dit jaar mooie ritten, technische dag etc. in de planning.
Blijft er eigenlijk maar 1 belangrijk agendapunt over en dat is het financieel verslag en de kas/bank controle. Wanneer het weer mogelijk is zullen wij dit zo snel mogelijk houden en de resultaten aan u kenbaar maken. Of dit in een vergadering is of via een nieuwsbrief moeten we nog bespreken en bekijken. We hebben daar nog geen enkel inzicht in.
Agenda 2021
verwacht jaar evenement bij de Venemansmolen
2 ritten
Meddo
Bredevoort Schittert
Ook dit is maar iets wat we graag willen doen.
Nu bent u weer op de hoogte van een paar agendapunten, toch geen onbelangrijke punten dacht ik.
Zodra we meer kunnen organiseren dan hoort u dit natuurlijk van ons.
Wij hopen u snel weer live te zien op een van onze evenementen.
Wij houden u op de hoogte via de gebruikelijke corona vrije kanalen.
Blijf gezond!!
Namens het gehele WOC team:
Lidy
Frans
Geert
Tonny
Frank
Henry